X susret mladih kemijskih inženjera

Tematske oblasti

  Mehanički, toplinski i separacijski procesi
  Reakcijsko inženjerstvo
  .
  Analiza, sinteza i vođenje procesa
  Razvoj materijala i proizvoda
  Biokemijsko inženjerstvo
  Ekoinženjerstvo
  Primijenjena kemija